Návrhy řešení

 
 
 
  • V roce 2003 byl předložen návrh zákona o bezplatné právní pomoci, který nebyl přijat. z tohoto návrhu byla zachována část čtvrtá, která transponovala směrnici o zajištění právní opmoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie. (Tato část je  obsažena v zákoně č. 629/2004 Sb., o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie.)

    Původní návrh ke stažení

 

 

  • Ministerstvo spravedlnosti ČR závěrem roku 2008 zveřejnilo teze připravovaného návrhu zákona o bezplatné právní pomoci ke stažení

 

  • Zákon o bezplatné právní pomoci je součástí legislativního plánu Vlády ČR pro rok 2009, který byl schválen vládou dne 16. prosince 2008 - ke stažení
 
 
  • Již na začátku roku 2008 Ministerstvo spravedlnosti ustavilo pracovní skupinu k přípravě zákona o bezplatné právní pomoci. Členy této skupiny jsou zástupci Ministerstva spravedlnosti, soudců, advokátů, právnických fakult a neziskového sektoru. Pracovní skupina má poradní funkci a má za úkol poskytovat širší odborné zázemí pro přípravu zákona. Členem pracovní skupiny je také Public Interest Lawyers Association.
 
      Zveřejněné teze mají pouze rámcový charakter a nedá se tedy z nich usuzovat výsledná legislativní úprava.
      Teze ke stažení zde

 

 
  • Ministerstvo spravedlnosti dne 9.4.2009 zveřejnilo návrh věcného záměru zákona o bezplatné právní pomoci.
 
      Návrh ke stažení zde