Publikace a články

 

 

 

Publikace

 

Macková, A.
Právní pomoc advokátů a její dostupnost
C.H.Beck, 2001.

 

 

Články

 

Balík, S. – Piková, P.

Podíl advokátů v Čechách na výkonu práva chudých v letech 1869 až 1914

Bulletin advokacie č. 10/1997.

 

Balík, S.
Minulost, přítomnost a perspektivy advokacie
Vydavatelství Západočeské univerzity, Plzeň 1998.

 

Piková, P.
Právo nemajetných občanů na právní ochranu – o právu chudých v minulosti a v současnosti
Bulletin advokacie 3/2000.

 

Wurstová, J.
Bezplatná právní pomoc ve Finsku
Bulletin advokacie 6/2006

 

Dlugošová, Z.
Slovensko Legislatívne zakotvenie práva na prístup k právnej pomoci v Slovenskej republike
Bulletin advokacie 4/2006
(http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=855)

 

Škop, M.
Státem zajišťovaná právní pomoc, VIA IURIS III/2005
(Právní fórum 8/2005)
http://www.viaiuris.pilaw.cz/vi-tistena_verze/

 

Honusková, V.
Právní služby nejen pro bohaté
VIA IURIS online, 27. 4. 2005
http://www.viaiuris.pilaw.cz/vi-diskuse_a_nazory/270405.phtml