Podklady k novému zákonu

  
Schválené usnesení Rady vlády ČR pro lidská práva z února 2008
 
Analýza současné situace ČR v bezplatné právní pomoci a možnost aplikace zahraničních modelů, únor 2008


Základní analýza stavu, problémů a možných řešení, Theodor Klán, Vítězslav Dohnal, PILA, srpen 2008

 

Teze nového zákona o beplatné právní pomoci, Ministerstvo spravedlnosti, leden 2009