Bulletin

 

Prostřednictvím vydávání Bulletinu bezplatné právní pomoci PILA přispívá k dlouhodobě probíhající diskusi týkající se komplexní právní úpravy poskytování bezplatné právní pomoci za sníženou odměnu či bezplatně sociálně slabším vrstvám obyvatelstva. Bulletin tak poskytuje další informace pro odbornou i laickou veřejnost. Presentuje jednotlivé subjekty poskytující právní pomoc, včetně jejich pohledu na současnou i budoucí právní úpravu. 
 
Bulletin dále představuje zahraniční systémy bezplatné právní pomoci, jejich legislativně-teoretické zakotvení a praktické užití v okolních zemích. 
 
PILA tak navazuje na svoji aktivitu z projektu "Bezplatná právní pomoc jako součást politického diskurzu".  Vydáváním nových čísel Bulletinů a zvláště zpracováním přehledů dalších zahraničních systémů chce přispět ke kvalitnější a odpovědnější přípravě nové právní úpravy bezplatné právní pomoci s ohledem na nabyté zkušenosti ze zahraničí.