Aktuality

Uskutečnil se kulatý stůl k věcnému zámeru zákona o zajištění právní pomoci

4.5. 2009

Ve středu 29.4.2009 se na ministerstvu spravedlnosti uskutečnil kulatý stůl k návrhu věcného záměru zákona o zajištění právní pomoci. Akce se zúčastnilo bezmála 30 zástupců různých právních profesí.

 

S úvodními příspěvky vystoupili náměstek ministra spravedlnosti František Korbel, zpracovatel návrhu Martin Škop, zástupce Asociace občanských poraden Hynek Kalvoda a soudkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem Markéta Lehká.

 

V následné diskusi věnovali účastníci pozornost například těmto tématům:

 

  • financování základní úrovně právní pomoci,
  • potřebě zajistit systematické poskytování základního právního poradenství,
  • určení orgánů, které mají o poskytování právní pomoci rozhodovat,
  • zapojení advokátních koncipientů do systému,
  • pojistkám proti zneužívání systému,
  • podmínkám, za kterých mohou právní pomoc poskytovat jiné subjekty než advokáti,
  • vhodností toho, aby příjemce právní pomoci byl rovněž zproštěn povinnosti hradit náklady řízení protistraně.