Aktuality

Pro bono advokát roku 2009

2.11. 2009

 

V rámci galavečera Právník roku 2009 bude uděleno mimořádné mimosoutěžní ocenění Pro bono advokát roku. Ocenění bude uděleno za poskytování pro bono advokátních služeb advokáty nebo advokátními koncipienty. Podmínkou nominace je poskytování bezplatných právních služeb bez toho, že by k tomu poskytovatele zavazoval zákon, rozhodnutí státního orgánu nebo profesní komory.

Ocenění udělují organizátoři soutěže Právník roku ve spolupráci s neziskovou organizací Public Interest Lawyers Association.

Nominace může odborná i laická veřejnost zasílat do 10.11.2009 na emailovou adresu probono@pilaw.cz. V nominaci uvádějte jméno, příjmení, titul a kontakty na nominovaného, důvody nominace a kontaktní údaje navrhovatele.