Aktuality

Bezplatná právní pomoc - Quo Vadis: nový článek na www.ipravnik.cz

13.1. 2009

Na internetových stránkách www.ipravnik.cz vyšel příspěvek Theodora Klána a Vítězslava Dohnala o potřebě přijetí nové právní úpravy bezplatné právní pomoci.

 

Článek popisuje současný stav, poukazuje na jeho největší nedostatky a rámcově navrhuje možná zlepšení do budoucna. Odkazuje současně na inspiratovní modely v zahraničí.